โกสระบุรีดอทคอม คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี 84years

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี

Saraburi Postal Code / Zip Code

รหัสโทรศัพท์ทางไกล (036)

ตำบล / อำเภอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์
postcode / zipcode
อำเภอ เมืองสระบุรีรหัสไปรษณีย์     18000
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติรหัสไปรษณีย์     18000
อำเภอ แก่งคอยรหัสไปรษณีย์     18110
อำเภอ พระพุทธบาทรหัสไปรษณีย์     18120
อำเภอ บ้านหมอรหัสไปรษณีย์     18130
อำเภอ หนองแครหัสไปรษณีย์     18140
อำเภอ วิหารแดงรหัสไปรษณีย์     18150
อำเภอ เสาไห้รหัสไปรษณีย์     18160
อำเภอ หนองแซงรหัสไปรษณีย์     18170
อำเภอ มวกเหล็กรหัสไปรษณีย์     18180
อำเภอ หนองโดนรหัสไปรษณีย์     18190
อำเภอ ดอนพุดรหัสไปรษณีย์     18210
ตำบล พรเทพรหัสไปรษณีย์     18210
ตำบล ซับสนุนรหัสไปรษณีย์     18220
อำเภอ วังม่วงรหัสไปรษณีย์     18220
ตำบลโคกแย้ บัวลอย ห้วยขมิ้น หนองนาค ห้วยทราย หนองจิกรหัสไปรษณีย์     18230
ตำบล พุแค หน้าพระลาน ห้วยบงรหัสไปรษณีย์     18240
ตำบล คชสิทธิ์ โคกตูม โพนทองรหัสไปรษณีย์     18250
ตำบล ทับกวางรหัสไปรษณีย์     18260
ตำบล บ้านครัวรหัสไปรษณีย์     18270

เริ่ม 1 พ.ค. 55
free counters