ข่าวสั้นท้องถิ่นสระบุรี

คณะนักศึกษา วปอ. 61 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปีที่ 63 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้ว่าฯสระบุรีนำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร่วมทำความสะอาดเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

รมช.เกษตรฯ เปิดงาน

ปภ.สระบุรีจัดโครงการผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่4

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมติดตาม โครงการ"หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

ผู้ว่าฯสระบุรีเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานหลังพบค่าสูงขึ้น

จ.สระบุรีจัดลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2561 หลังปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมแล้วก็สูงกว่าราคาตลาด

อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด