ข่าวสั้นท้องถิ่นสระบุรี

จ.สระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

จังหวัดสระบุรี สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง คิดเป็น 99.00 % ลงคะแนนนอกเขตก่อนวันเลือกตั้ง คิดเป็น 87.98 %

จ.สระบุรีเปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดในการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 สร้างความตระหนักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสู่ประชาชน

จังหวัดสระบุรีจัดพิธี วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาที่บริเวณท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ้านท่าราบ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้า เพื่อเตรียมพิธีพลีกรรม หรือพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำป่าสัก

จังหวัดสระบุรีจัดงาน วันสตรีสากลและสมัชชาสตรี ประจำปี 2562 เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจัดอบรมจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาล

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอยครั้งที่ 9 ปลูกต้นไม้วันเดียวโตหนึ่งเดียวในโลก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 นี้

กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีร่วมกับชมรมช่วยกันคนละนิดพิชิตยาเสพติดวัดถ้ำกระบอก เปิดแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะเปียกพร้อมจัดทำถังกำจัดขยะปียกให้ชุมชนทดลองใช้ซึ่งได้ผลดีเยี่ยม

อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด