ข่าวสั้นท้องถิ่นสระบุรี

ผวจ.สระบุรีนำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

สระบุรีเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือชาวสวนปาล์มน้ำมัน

จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย

ผู้ว่าฯสระบุรีนำประชาชนตักบาตรปีใหม่

สระบุรี เปิดศูนย์อาชีวะอาสาตรวจเช็ครถยนต์บริการประชาชนเดินทางปีใหม่ขณะเส้นทางถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพปริมาณรถยังคล่องตัวเคลื่อนตัวได้ปกติ

ผู้ว่าฯสระบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสนธิกำลังออกตรวจกวาดล้างอาชญากรรมและดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2561ภายใต้หัวข้อการจัดกิจกรรม

สระบุรีประชุมหน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 26 ธันวานี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

สนง.กกต.จว.สระบุรี ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแก่เครือข่าย ศส.ปชต. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลบอกต่อกับประชาชน

อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด