ข่าวสั้นท้องถิ่นสระบุรี

จ.สระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก

จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานมนต์เสน่ห์วิถีชีวิต ริมแม่น้ำป่าสัก ภายใต้โครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 23 - 25 มีนาคม นี้

จังหวัดสระบุรีจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561

จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวงาน

จังหวัดสระบุรีจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าว

จังหวัดสระบุรีจัดงาน รวมพลังเครือข่ายสตรี สู่สัมมาชีพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มสตรีที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเนื่องในวันสตรีสากล

จังหวัดสระบุรีจัดพิธี วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จ.สระบุรีเปิดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด