ข่าวรับสมัครงานสระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรี (คปภ) เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์

กาชาดจังหวัดสระบุรี จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดในพื้นที่

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกัลป์และส่งเสริมดูและการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

จังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เปิดสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนเสาไห้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด